محمد نیکجو

آنچه دوست دارم شما هم درباره مدیریت، کارآفرینی و بازار کار اینترنتی بدانید.

محمد نیکجو

آنچه دوست دارم شما هم درباره مدیریت، کارآفرینی و بازار کار اینترنتی بدانید.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ناکامی» ثبت شده است

در زندگی روزمره، چون موفقیت بیش از ناکامی به چشم میخورد تو دائما شانس موفیت خود را بیش از اندازه تخمین میزنی. افراد ناموفق هیچگاه در مورد نا کامی هایشان نه کتابی مینویسند و نه سخنرلنی میکنند.

شناگران حرفه ای به این خاطر که تمرین سخت میکنند بدنشان زیبا نمیشود بلکه بخاطر بدن مناسبشان ، شناگران خوبی میشوند.