م. نیکجو

آنچه دوست دارم شما درباره مدیریت، کارآفرینی و بورس بین الملل بدانید.

م. نیکجو

آنچه دوست دارم شما درباره مدیریت، کارآفرینی و بورس بین الملل بدانید.

علاقه مند به دانش و تکنولوژی، در زمینه مدیریت و کسب و کار تحصیل و فعالیت مینمایم و امروز به عنوان تحلیلگر تکنیکال شاغل هستم و از تجربیات و دانسته هایم برایتان مینویسم.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تحصیل» ثبت شده است

داشتم در وب درمورد کسب و کارهای کوچک تحقیق میکردم که به سایت یکی از واحدهای دانشگاه آزاد برخوردم و مطلع شدم که رشته جدیدی بنام مدیریت کسب و کارهای کوچک Small Business Management در این واحد ارائه شده.

واقعا جای امید داره که مدیران دانشگاه آزاد دارن رشته های جدید و البته کاربردی که الان در همه جای دنیا جزو رشته های تاپ شناخته میشود را ارئه میکنند. من به همه کسانیکه در این رشته تحصیل میکنند آینده درخشانی خواهند داشت، چون دید جدید و درستی از بازار کار خواهند داشت.

تعریف این رشته از زبان خود دانشگاه به شرح زیر است:

 

1- تعریف و هدف دوره
دوره کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک یکی از دورهای تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارهای جدید و نیز نیروی مناسب برای حرکت سازمانها، اداره ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در مسیر کارآفرینی سازمانی با وظایف و اهداف تعریف شده در سطوح کارشناسی است. فارغ التحصیلان مدیریت کسب و کارهای کوچک می توانند به تنهایی یا در قالب گروه های کاری به راه اندازی یک کسب و کار جدید متناسب با امکانات خود و شرایط محلی و منطقه ای خویش بپردازند یا با حضور در بخش های مختلفی چون بازاریابی و فروش، اداره امور مالی، مدیریت منابع انسانی و نظایر آن به حرکت سازمان در مسیر کارآفرینی یاری رسانند. به بیان دیگر یکی از مهمترین اهداف این دوره تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مدیریت کسب و کارهای کوچک و فعالیت های کارآفرینی در بخش های خصوصی، عمومی و غیر دولتی است.

2- طول دوره و شکل نظام
طول دوره کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک 4 سال است و تمامی درس های آن در مدت 8 نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درس های تئوری، برجنبه های کاربردی درسها تأکید ویژه ای شده است و یادگیری برخی دروس به طور مشخص به صورت کارگاه آموزشی یاصرفاً با حضور دانشجویان در محیط های واقعی انجام کار امکان پذیر می باشد.

3- نقش و توانایی
شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت کسب و کارهای کوچک با زمینه های کاربردی و عرصه های عملیاتی این رشته و نیز مشکلات، محدودیت ها و راهکارهای غالب بر آن، در عرصه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک آشنا می شوند
.

 4- ضرورت و اهمیت

الف. آشکار شدن هر چه بیشتر نقش و اهمیت کارآفرینی در توسعه همه جانبه کشورهای مختلف جهان.

ب. حرکت کشور به سمت خصوصی سازی و ضرورت فعالیت بیشتر فارغ التحصیلان در عرصه کسب و کارهای جدید.

پ. آموزش صحیح مدیرت کسب و کارهای کوچک می توانند در شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آنها و به ویژه حرکت سازمان ها در مسیر کارآفرینی موثر باشد.


دروس پایه
تعداد واحد نام درس ردیف
3 اقتصاد خرد 1
3 اقتصاد کلان 2
3 اصول حسابداری(1) 3
3 اصول حسابداری(2) 4
3 حسابداری صنعتی 5
3 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 6
3 مبانی فناوری اطلاعات 7
3 حقوق بازرگانی 8
3 آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) 9
3 آمار و کاربرد آن در مدیریت (2) 10
3 روش تحقیق در مدیریت 11
3 مبانی مدیریت اسلامی و الگو های آن 12
3 مبانی کارآفرینی
دروس اصلی
تعداد واحدها نام درس ردیف
3 مبانی سازمان و مدیریت 25
3 مدیریت رفتار سازمانی 26
3 مدیریت منابع انسانی 27
3 تحقیق در عملیات 28
3 مدیریت تولید و زنجیره تامین 29
3 سیستم های خرید و انبارداری 30
3 مدیریت مالی 31
3 مدیریت استراتژیک 32
3 بازاریابی و مدیریت بازار 33
دروس تخصصی
تعدادواحد نام درس ردیف
4 زبان تخصصی4،3،2،1 34
3 کارآفرینی سازمانی و اجتماعی 35
3 مدیریت کسب و کارهای کوچک در ایران 36
3 مهارتهای کارآفرینی 37
3 مدیریت نو آوری 38
3 محیط کسب و کار در ایران 39
3 کسب و کار روستایی 40
3 کسب و کار در خانه 41
3 کسب و کار الکترونیکی 42
3 کسب و کاردر بخش خدمات 43
3 الگوهای تصمیم گیری کارآفرینانه 44
3 طراحی و تدوین طرح کسب و کار 45
3 مدیریت پروژ ه ها ی راه اندازی کسب و کار 46
2 کارآموزی 47
دروس اختیاری
تعداد واحد نام درس ردیف
3 بازاریابی بین الملل 48
3 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 49
3 مدیریت کیفیت 50
3 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان 51
2 تحقیقات بازار یابی 52
2 مدیریت تکنولوژی 53
2 قوانین کسب و کار در کشور 54
  • م.نیکجو